MUDr. Hana Zallmannová

- promovala na 1. LKF UK, v odbore Stomatológia v roku 1998

- absolvovala množstvo stáží v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Japonsku a na Filipínách

- od r. 1999 do r. 2011 pracovala v centru RANO, v rokoch 2011 až 2013 pôsobila na klinike Esthesia. Od roku 2013 prevádzkuje svoju súkromnú prax.

- dlhodobo se špecializuje na endodonciu, traumatológiu zubov a konzervačné zubné lekárstvo. V roku 2008 zakončila skúškou Curriculum z endodoncie, dvojročný, postgraduálny kurz organizovaný DGET (Nemeckou spoločnosťou pre endodonciu a dentálnu traumatológiu), ktorej je členkou. Prednáša a publikuje predovšetkým na endodontické témy a traumatológiu zubov. Je zakladateľkou “Českého Zeleného kříže”, všeobecne prospešnej spoločnosti zameranej na preventívne lekárstvo. Od roku 2001 vedie “Detský úsměv”, preventívny, stomatologický program pre materské a základné školy a detské domovy.

Úrazy stálych zubov

 

Abstrakt: 

Úrazy zubov sú veľmi často komplexné zranenia, ktoré postihujú súčasne viac tkanív. Pre pacienta po úraze musíme väčšinou zorganizovať čas medzi objednanými pacientmi. Je potrebné vykonať rýchle a kompetentné diagnosticko-terapeutické rozhodnutie, naviac v oblasti, ktorá nepatrí k stomatologickej rutine.

Prednáška prehľadne popisuje ako postupovať pri vyšetrení, stanovení diagnózy a ďalej, ktoré kroky sú nevyhnutnou, žiadúcou a prípadne možnou súčasťou prvého ošetrenia. Prezentovaných bude množstvo klinických príkladov z praxe.

Social Share