Kontakt

14 Marec

14. Marec, 2020

4. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2020

Hotel Saffron Bratislava

14.3.2020

SES

Slovenská Endodontická spoločnosť

Slovenská endodontická spoločnosť o.z.
Drieňová 38,
821 02 Bratislava

Tel: +421 918 739 751
Email: info@endodontist.sk

IČO: 42446503
DIČ: 2120982380

Bankové spojenie: FIO BANKA SK5083300000002500808961
Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8330 0000 0025 0080 8961

SES

Slovenská Endodontická spoločnosť

Slovenská endodontická spoločnosť o.z.
Drieňová 38,
821 02 Bratislava

Tel: +421 918 739 751
Email: info@endodontist.sk

IČO: 42446503
DIČ: 2120982380

Bankové spojenie: FIO BANKA SK5083300000002500808961
Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8330 0000 0025 0080 8961