20 Marec

20. Marec, 2021

4. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2021

Hotel Saffron Bratislava

20.3.2021

3.Jún 2023

5. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2023

DoubleTree by Hilton

kongres 3.6.2023

5. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Bližšie informácie, vrátane programu, budú upresnené pred kongresom.

3

JÚN 2023DoubleTree by Hilton

kongres 4.6.2022

4. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

8 kreditov v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, č. 24/2022_SR

V prípade potreby nezabudnite si včas zarezervovať ubytovanie v hoteli DoubleTree by Hilton za zvýhodnenú kongresovú cenu.

Cena za izbu obsadenú jednou osobou je 95 EUR. Cena za izbu obsadenú dvomi osobami 105 EUR.

Mail: bratislava.reservations@hilton.com
Tel.: +421 2 3234 0150, +421 2 3234 0111

Parkovanie: podzemná garáž pod hotelom/hokejovou arénou
1,5€/h, max. 18€/deň

4

JÚN 2022DoubleTree by Hilton

Program

Jednou z hlavných príčin neúspechu ošetrenia koreňových kanálikov je neschopnosť lokalizovať a následne ošetriť všetky kanáliky koreňového systému. Tvorba sekundárneho a terciárneho dentínu môže viesť k zablokovaniu vstupov do koreňových kanálikov a na to, aby sme ich lokalizovali, môže byť potrebná rozsiahla preparácia na dne pulpálnej komory.

Dlhodobo dobrá prognóza endodontického ošetrenia je výrazne závislá od rekonštrukcii, ktorá na to nadväzuje . V tejto prezentácii Marga Ree poukáže na spektrum možností ako rekonštruovať endodonticky ošetrené zuby postranného aj frontálneho úseku. Diskusia sa bude zaoberať hlavne súčasnými klinickými konceptami založenými na literatúre posledných 10 rokov a poskytne terapeutické odporučenia založené na týchto výskumoch.

Kalcium silikátové cementy tvoria nezanedbateľnú súčasť vybavenia každého praktického zubného lékara, ktorý sa hlbšie zaujíma o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol uvedený na trh prvý materiál tejto skupiny – ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa, USA), sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. Cieľom prvej časti prednášky je zhrnúť chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti kalcium silikátových cementov, které stoja za ich vynikajúcími klinickými vlastnosťami.

V prednáške Vám v jednoduchosti zhrniem chemické a bioaktívne vlastnosti MTA, ktoré tento materiál predurčujú ako možnú, obturačnú alternatívu k zlatému štandardu, ktorý dnes predstavuje kombinácia gutaperče a živicového sealeru. Povieme si tiež, aké „su conditiones sine quibus non“ pre plnenie kanálika MTA.

Endodontické ošetrenie predstavuje dnes rutinný liečebný výkon v stomatologickej praxi. Častokrát je však sprevádzané rôznym typom komplikácií, ktoré ho môžu zmeniť v nočnú moru ako pre stomatológa, tak aj pre pacienta. Niektoré z komplikácií sú však opradené rôznymi polopravdami nerešpektujúcimi poznatky EBD a vznikajú tak napr. termíný ako „zub neznášajúci uzáver“.

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Registrácia na kongres

Registračné poplatky a termíny

Registrácia  na kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti je ukončená. Registrácia na mieste nebude možná.

V prípade že ste sa nestihli zaregistrovať, budeme radi ak sa k nám pripojíte pri nasledujúcom kongrese v roku 2023.

Partneri podujatia