20 Marec

20. Marec, 2021

4. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2021

Hotel Saffron Bratislava

20.3.2021

1. Jún 2024

6. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2024

DoubleTree by Hilton

kongres 1.6.2024

6. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Tešíme sa na Vás v sobotu 1.6.2024. Sledujte tak našu webovú stránku ako aj sociálne siete

Ďakujeme

SES

1

JÚN 2024DoubleTree by Hilton

kongres 1.6.2024

6. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Tešíme sa na Vás v sobotu 1.6.2024. Sledujte tak našu webovú stránku ako aj sociálne siete

Ďakujeme

SES

1

JÚN 2024DoubleTree by Hilton

kongres 1.6.2024

6. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Kongresu je pridelených 7 kreditov v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Číslo akcie 36/2023_SR

V prípade potreby nezabudnite si včas zarezervovať ubytovanie v hoteli DoubleTree by Hilton za zvýhodnenú kongresovú cenu dostupnom linku 'Ubytovanie'

Parkovanie je možné v podzemnej garáži pod hotelom resp. pod hokejovou halou 1,5€/h

Prednášky v cudzom jazyku budú simultánne tlmočené do slovenčiny

3

JÚN 2023DoubleTree by Hilton

kongres 3.6.2023

5. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Kongresu je pridelených 7 kreditov v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Číslo akcie 36/2023_SR

V prípade potreby nezabudnite si včas zarezervovať ubytovanie v hoteli DoubleTree by Hilton za zvýhodnenú kongresovú cenu dostupnom linku 'Ubytovanie'

Parkovanie je možné v podzemnej garáži pod hotelom resp. pod hokejovou halou 1,5€/h

Prednášky v cudzom jazyku budú simultánne tlmočené do slovenčiny

3

JÚN 2023DoubleTree by Hilton

Program

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Endodontická literatúra ponúka výber systematických štúdií a klinických testov, ktoré naznačujú, že výsledky reendodontického ošetrenia a periapikálnej chirurgie u molárov sú porovnateľné. Je to pravda? Je výsledok týchto dvoch terapeutických alternatív z hľadiska pooperačnej bolesti, kvality života, apického hojenia a všeobecného zdravia pacientov porovnateľný?

Táto prednáška preskúma literatúru na túto tému, predstaví výsledky niektorých nedávno uverejnených a „v tlači“ publikovaných, klinických štúdií, spolu s niekoľkými klinickými prípadmi, ktoré sa týkajú hlavných diagnostických a technických aspektov, ktoré môžu viesť k správnej voľbe medzi týmito dvoma postupmi.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Ošetrenia koreňových kanálikov a zvlášť tých v atypických zuboch sú zvyčajne súčasťou najnáročnejších postupov v oblasti zubného lekárstva. Faktory, ktoré môžu sťažovať ošetrenie koreňových kanálov, sú mnohopočetné, operatér ich môže kontrolovať len čiastočne a zahŕňajú:

– ťažkosti pri stanovovaní diagnózy
– ťažkosti s izoláciou zubov (napr. kariézne ťažko poškodené zuby)
– ťažkosti pri vytváraní adekvátneho endodontického prístupu (napr. rotované zuby, zuby, ktoré sú vychýlené zo zubného oblúka, pacienti so zvýšeným dávivým reflexom, moláre s distálne situovanou kariéznou léziou, prítomnosť korunky alebo onlay-e, ktorú pacient alebo ošetrujúci zubný lekár chce zachovať
– ťažkosti s inštrumentáciou v koreňových kanálikoch (napr. zakrivenia kanálikov, dĺžka koreňov, úroveň intrakanalikulárnej kalcifikácie)
– ťažkosti s obturáciou u zubov s väčšími apexam, či u zubov s veľmi malými priemermi koreňových kanálikov

Táto prednáška prejde viacerými klinickými prípadmi a poskytne postupy založené na klinických dôkazoch a skúsenostiach, od prípravy prístupu do pulpálnej komory až po najaktuálnejšie techniky inštruentácie a obturácie koreňových kanálikov s cieľom zjednodušiť život zubným lekárom pri terapii problémových koreňových kanálikov.

Location: DoubleTree by Hilton

Endodontické ošetrenie je jedným z technicky najnáročnejších zákrokov v stomatologickej ambulancii. Preto predstava realizácie tohto ošetrenia u dieťaťa v nízkom veku môže viesť k siahnutiu po extrakčných kliešťoch, prípadne, v snahe vyhnúť sa dôsledkom predčasných extrakcií, k trepanácii.

Kladiete si otázku prečo endo na dočasných zuboch vôbec robiť? Ako sa dopracovať nielen k potu na čele, ale aj k úspešnému výsledku?

Prednáška uvedie základnú diagnostickú rozvahu pri manažmente kazov zasahujúcich do pulpy alebo jej tesnej blízkosti, odpovie na otázky čo a prečo bude pri ošetrení potrebné a v neposlednom rade tipy, ako presvedčiť na ošetrenie nielen sám seba, ale aj detského pacienta.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Dnes už asi nie je potrebné prízvukovať, že prenos síl na endodonticky ošetrený zub je pri dostavbách zo sklenených vláken omnoho priaznivejší, ako pri použití kovových komponentov. Pri post-endo dostavbe je lekár často postavený pred dilemu, ktorým smerom sa pri rekonštrukcii ošetreného zuba vydať. Prednáška je venovaná priamym dostavbám s použitím sklenených vláken v rôznych formách, poukáže na ich pozitíva a negatíva z teoretického, ako aj praktického pohľadu.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Zalomenie koreňového inštrumentu počas endodontického ošetrenia je komplikácia, s ktorou sa už stretol každý zubný lekár. Endodontické ošetrenie je veľmi náročné ošetrenie, a hoci k opracovaniu koreňových kanálikov pristupujeme s patričnou opatrnosťou, niekedy sa stane, že inštrument oddelíme.

Na prednáške prediskutujeme príčiny zalomenia inštrumentov, prevenciu ich zalomenia. Ukážem vám rozličné populárne metódy vyberania zalomených inštrumentov bez prílišného oslabenia stien koreňových kanálikov, a každú metódu vám odprezentujem na klinických prípadoch.

Ak sa prihlásite na workshop, vyskúšame si spoločne vyberanie zalomeného koreňového inštrumentu na modeloch. K dispozícii máte dostatok modelov zubov a slučiek v BTR Pen, ktoré môžete počas kurzu využiť.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Program workshopov  2.6. – 3.6.2023 v rámci 5. Kongresu SES

Hotel Doubletree by Hilton, Bratislava

 

2.6.2023, 14:00 – 15:30    workshop č.1 BTR pen s Dr. Puchalom  (PL)

3.6.2023, 9:00 – 10:30    workshop č.2 BTR pen s Dr. Puchalom  (PL)

3.6.2023, 13:00 – 14:30    workshop č.1 s Dr. Mannoccim (GB)  PTU a AH+ bioceramic sealer

3.6.2023, 15:00 – 16:30    workshop č.2 s Dr. Mannoccim (GB)  PTU a AH+ bioceramic sealer

Workshopy

Všeobecné informácie ku Workshopom

Pri všetkých 3 workshopoch bude max. kapacita 14 ľudí!

  1. .Podmienkou registrácie na Workshopy je riadna registrácia na kongres cez registračný formulár na stránke SES.
  2. Prednášajúci na workshopoch na rozdiel od kongresu nebudú tlmočení do slovenčiny. Komunikačným jazykom bude angličtina.
  3. Na workshopy sa prosím dostavte s dostatočným časovým predstihom.
  4. Workshopy budú prebiehať v tesnej blízkosti hlavnej prednáškovej sály
  5. Workshopom bude sprevádzať člen SES

Registračné poplatky

do 26.5.2023*
Účasť bez hladín a zvýhodnení 120 € / Workshop

* Registrácia sa uzatvára 26.5.2023 o 12:00 na obed.

Teoreticko-praktický workshop

Inštrumentácia a obturácia novým systémom nástrojov a BC sealeru

prof. Frances Mannocci (MD, DDs, PhD., FHEA)

Workshop č. 1: 3.6.2023, 13:00 – 14:30

Workshop č. 2: 3.6.2023, 15:00 – 16:30

 

Teoretická časť:

Wokshop predstaví dizajn a „step-by-step“ inštrumentáciu koreňových kanálikov nového systému nástrojov ProTaper Ultimate. Súčasťou bude videoprezentácia,  „LIVE“ demonštráciou a analýza niektorých klinických prípadov.
Zároveň sa účastníci zoznámia s novým obturačným materiálom AH Plus BC sealer, s indikáciami a klinickými tipmi na jeho použitie.

 

Praktická časť:

Bude zahŕňať inštrumentáciu koreňových kanálikov a obturáciu extrahovaných zubov s použitím ProTaper Ultimate a AH Plus BC sealer-u.

Na záver sa účastníci ešte oboznámia s:
– vlastnosťami rôznych zliatin nikel-titánu
– morfológiou nástrojov, ktoré sú súčasťou systému ProTaper Ultimate
– inštrumentačným protokolom ProTaper Ultimate a príslušnou technikou irigácie koreňového kanálika
– princípmi obturácie koreňových kanálikov s hydraulickými sealermi na báze kremičitanu vápenatého
– technike obturácie s použitím gutaperčového čapu a AH Plus BC sealer-u (single cone technique)

 

Doporučené vybavenie účastníkov workshopu:

– lupové okuliare
– vysterilizovaný, extrahovaný horný molár s vypreparovaným trepanačným otvorom
– alternatívne bude k dispozícii plastový model zuba

Teoreticko-praktický workshop

Separovaný koreňový nástroj a jeho odstránenie

DDS Piotr Puchala

Workshop č. 1: 2.6.2023, 14:00-15:30

Workshop č. 2: 3.6.2023, 9:00-10:30

 

Teoretická časť:

Na workshope budú prediskutované príčiny zalomenia koreňových inštrumentov a spôsoby ako zalomeniu predísť. Účastníkom bude predstavený systém BTR pen aj spôsob jeho použitia, s demonštráciou na klinických prípadoch Dr. Puchalu.

 

Praktická časť:

Na praktickej časti sa účastníci zoznámia so spôsobom použitia systému BTR pen. Účastníkom bude ukázaný spôsob vybratia zalomeného inštrumentu z koreňového kanálika s minimálnou stratou tkanív steny koreňového kanálika. Dr. Puchala poskytne návod ako vybrať správnu veľkosť slučky, pre konkrétne prípady.

Prakticky si účastníci vyskúšajú vyberanie zalomených koreňových inštrumentov z plastových modelov za pomoci systému BTR pen.

 

Doporučené vybavenie účastníkov workshopu:

– lupové okuliare

Registrácia na kongres

Registračné poplatky a termíny

do 30.4.2023 od 1.5.2023*
Zubný lekár 200 € 250 €
Zubný lekár, člen SES 100 € 100 €
Zubný lekár, člen ČES 150 € 200 €
Študent** 90 € 110 €

* Registrácia sa uzatvára 26.5.2023 o 12:00 na obed.

** Platí pre študenta pregraduálneho VŠ štúdia, pri registrácii sa preukážte platnou ISIC kartou alebo indexom

Partneri podujatia

Partneri podujatia