20 Marec

20. Marec, 2021

4. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2021

Hotel Saffron Bratislava

20.3.2021

31. Máj 2025

7. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2025

DoubleTree by Hilton

kongres 31.5.2025

7. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Bližšie informácie o 7 kongrese SES budú zverejnené na tejto stránke.

31

MÁJ 2025DoubleTree by Hilton

kongres 31.5.2025

7. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Bližšie informácie o 7 kongrese SES budú zverejnené na tejto stránke.

31

MÁJ 2025DoubleTree by Hilton

Program

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Rozhodovací proces je prvým a najdôležitejším krokom v našej liečbe, preto by sme mali poznať všetky alternatívy terapeutických postupov, ktoré eliminujú akýkoľvek druh komplikácií v našom liečebnom pláne. Použitie nových technológií a materiálov zmenilo mieru úspešnosti v prípade hojenia periapikálnych patológií, ale až dlhodobé sledovanie a follow up, môžu potvrdiť alebo zmeniť naše klinické rozhodnutie.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Úloha reendodontického ošetrenia sa v posledných rokoch zvýrazňuje vďaka novým technikám a zariadeniam, ktoré nám umožňujú vyriešiť zložité klinické prípady s pridruženými komplikáciam.

Znamená to, že sa využitie mikrochirurgickej endodoncie znížilo? Myslím si, že v modernej reendodoncii je kľúčom k úspechu poznanie viacerých techník a správny výber liečebného plánu pre individuálny zub.

V posledných rokoch pokrok v strojovej endodoncii, biomateriáloch a CBCT zobrazovaní, spolu so zvýšenou viditeľnosťou vďaka operačnému mikroskopu, značne zvýšil mieru úspešnosti a predvídateľnosť nechirurgického reendodontického ošetrenia a mikrochirurgickej endodoncie. Mikroinštrumenty, ultrazvukové koncovky a nové koreňové výplňové materiály zvýšili percento úspešnosti nad 90 %. Použitie moderného mikrochirurgického endodontického protokolu predstavuje jeden z najdôležitejších postupov v reendodontickom ošetrení.

Location: DoubleTree by Hilton

Úrazy zubov sú veľmi často komplexné zranenia, ktoré postihujú súčasne viac tkanív. Pre pacienta po úraze musíme väčšinou zorganizovať čas medzi objednanými pacientmi. Je potrebné vykonať rýchle a kompetentné diagnosticko-terapeutické rozhodnutie, naviac v oblasti, ktorá nepatrí k stomatologickej rutine.

Prednáška prehľadne popisuje ako postupovať pri vyšetrení, stanovení diagnózy a ďalej, ktoré kroky sú nevyhnutnou, žiadúcou a prípadne možnou súčasťou prvého ošetrenia. Prezentovaných bude množstvo klinických príkladov z praxe.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Autotransplantácia zuba je v zubnom lekárstve považovaná za štandardný terapeutický postup už viac ako polstoročie. Vďaka bohatému výskumu a štúdiám vieme transplantovať zuby predvídateľne a s veľkým percentuálnym úspechom. A to dlhodobo. Preto by sme pri tvorbe liečebného plánu pacienta s chýbajúcim zubom mali najprv myslieť na túto možnosť rekonštrukcie. Ešte pred dentálnymi implantátmi, fixnou alebo snímateľnou protetikou. Či už pacient prišiel o zub z dôvodu kazu (a jeho komplikácií), úrazu alebo nebol vôbec založený. Transplantovať sa dajú zuby s dokončeným vývojom, ale aj s vývojom nedokončeným. Treba sa však držať doporučených postupov a časových rozostupov medzi následnou endodontickou, ortodontickou, konzervatívnou alebo protetickou liečbou.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Obturácia koreňových kanálikov je nevyhnutnou súčasťou endodontického ošetrenia. Existuje množstvo materiálov a techník, ktorými môžeme tento krok uskutočniť.

Od dávnych čias je za hlavný obturačný materiál považovaná gutaperča, s ktorou pri použití vhodného sealera a operátorom zvolenej techniky koreňový systém utesníme. V posledných rokoch sa však do popredia dostáva hydraulická kondenzácia, prípadne iné techniky, ktoré využívajú biokeramické sealery ako hlavný obturačný materiál.

Naskytá sa nám teda celkom pádna otázka – Idem ? Nejdem? Vymením zlatý štandard za niečo nové?

Cieľom mojej prednášky je pomôcť vám získať odpoveď na danú otázku, zoznámiť vás so základnými vlastnosťami materiálov, ktoré majú ambíciu vystriedať gutaperču v úlohe hlavného obturačného materiálu a predstaviť vám obturáciu pomocou KS sealerov krok po kroku.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Program workshopov 31.5. – 1.6.2024 v rámci 6. Kongresu SES

Hotel Doubletree by Hilton, Bratislava

 

Piatok 31.5.2024, 15:00 – 16:15    Ivana Neštinová – Rizikové faktory zubného lekárstva z pohľadu fyzioterapie a ergonómie (SK)

Sobota 1.6.2024, 14:45 – 16:00    Ivana Neštinová – Rizikové faktory zubného lekárstva z pohľadu fyzioterapie a ergonómie (SK)

Workshopy

Všeobecné informácie ku Workshopom

Pri oboch workshopoch bude max. kapacita 14 ľudí!

  1. Podmienkou registrácie na Workshop je riadna registrácia na kongres cez registračný formulár na stránke SES.
  2. Na workshop sa prosím dostavte s dostatočným časovým predstihom.
  3. Workshop bude prebiehať v tesnej blízkosti hlavnej prednáškovej sály
  4. Workshopom bude sprevádzať člen SES

Registračné poplatky

do 24.5.2024*
Účasť bez hladín a zvýhodnení 150 € / Workshop

* Registrácia sa uzatvára 24.5.2024 o 12:00 na obed.

Teoreticko-praktický workshop

Rizikové faktory zubného lekárstva z pohľadu fyzioterapie a ergonómie

Ivana Neštinová

Workshop č. 1: 31.5.2024, 15:00 – 16:15

Workshop č. 2: 1.6.2024, 14:45 – 16:00

 

Prednášajúci:

Volám sa Ivana Neštinová, som fyzioterapeutka. Pravidelne pripravujem workshopy pre firmy zamerané na korekciu pracovnej pozície u ľudí pracujúcich pri počítači. Téme ergonómia zubného lekárstva som sa venovala v záverečnej práci na odbore fyzioterapia.

 

Abstrakt:

Zubné lekárstvo vedie rebríčky najlepších povolaní sveta. Vedie však i rebríček profesií, ktoré najviac poškodzujú zdravie. Jedným z hlavných faktorov je množstvo času, ktorý trávia sedením. Zubným lekárom stačí menej ako dva roky na rozvinutie symptómov pohybového ústrojenstva – bolesť, tŕpnutie prstov, zníženie rozsahu pohybu a iné.
Srdečne vás pozývam na workshop zameraný na rizikové faktory zubného lekárstva z pohľadu fyzioterapie a ergonómie. Hlavnými témami budú: korekcia pracovnej pozície, uvoľnenie najčastejších „trigger points“ (bolestivých bodov), cviky vhodné do ordinácie. Workshop bude ladený veľmi prakticky a názorne.

Registrácia na kongres

Registračné poplatky a termíny

do 30.4.2024 od 1.5.2024*
Zubný lekár 250 € 300 €
Zubný lekár, člen SES 150 € 150 €
Zubný lekár, člen ČES 200 € 250 €
Študent** 110 € 130 €

* Registrácia sa uzatvára 24.5.2023 o 12:00 na obed.

** Platí pre študenta pregraduálneho VŠ štúdia, pri registrácii sa preukážte platnou ISIC kartou alebo indexom

Partneri podujatia

CamosciVocoJust DentMedcemDentsply SironaMEDIMA SKKerrHLS

Partneri podujatia