MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Absolvoval štúdium odboru zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2012, kde následne obhájil aj titul Ph.D. V roku 2015 ukončil individuálny program špecializácie v endodonciI (IPSE) vzdelávacieho programu I love endo. V súčasnej dobe pracuje v súkromných praxiach v Olomouci a Skalke nad Váhom, kde sa zameriava výhradne na endodonciu.

Je certifikovaným členom Európskej endodontické spoločnosti, členom Americkej asociácie endodontistov, Medzinárodej asociácie dentálnej traumatológie a aktívnym členom Českej endodontickej spoločnosti.

Kalcium silikátové cementy tvoria nezanedbateľnú súčasť vybavenia každého praktického zubného lékara, ktorý sa hlbšie zaujíma o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol uvedený na trh prvý materiál tejto skupiny – ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa, USA), sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. Cieľom prvej časti prednášky je zhrnúť chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti kalcium silikátových cementov, které stoja za ich vynikajúcími klinickými vlastnosťami.

Cieľom druhej časti prednášky je zhrnúť klinické indikácie využitia kalcium silikátových cementov, výhody a nevýhody pri ošetrení jednotlivými materiálmi rozličných druhov kalcium silikátových cementov a niektoré kľúčové kroky daných ošetrení, ktoré sú zásadné pre dosiahnutie vysokej úspešnosti zákrokov.

Social Share