MDDr. Pavol Podolský

PROFIL
Zubný lekár, dentoalveolárny chirurg, špecialista na vyšetrenia a terapeutické intervencie pod operačným mikroskopom

VZDELANIE
2011 - zisk titulu MDDr. na LFUK v Bratislave
2016 - zisk odborného garantstva na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia v ambulancii zubného lekárstva
2016 - zisk certifikátu na výkon CPČ dentoalveolárna chirurgia

PRAX
2011-2015 - zubný lekár v zamestnaneckom pomere (TOP DENTAL, s.r.o.)
2015 - zubný lekár v zamestnaneckom pomere (DC DOBEŠ, s.r.o.)
2016 - otvorenie súkromnej ambulancie zubného lekárstva a dentoalveolárnej chirurgie, špecializované pracovisko mikroskopického zubného lekárstva

ČLENSTVO
Slovenská komora zubných lekárov (SKZL)
Slovenská endodontická spoločnosť (SES)
European Society of Endodontology (ESE) - aktuálne v procese získavania členstva na úrovni CERTIFIED MEMBER

AKO ZAPLNIŤ KOREŇOVÝ KANÁLIK POMOCOU MTA ?

 

V prednáške Vám v jednoduchosti zhrniem chemické a bioaktívne vlastnosti MTA, ktoré tento materiál predurčujú ako možnú, obturačnú alternatívu k zlatému štandardu, ktorý dnes predstavuje kombinácia gutaperče a živicového sealeru. Povieme si tiež, aké „su conditiones sine quibus non“ pre plnenie kanálika MTA.

Následne Vám predostriem porovnanie klinických a manipulačných vlastností komerčných MTA materiálov a ako sa zorientovať pri výbere vhodného aplikačného a kondenzačného inštrumentária.

Na záver na videách ukážem ako jednoducho, rýchlo a správne MTA namiešať a predstavím mnou modifikovanú, Kutlerovu techniku obturácie koreňového kanálika v celej jeho dĺžke týmto materiálom.

 

Social Share