2. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti

17.3.2018, hotel Holiday Inn Bratislava

 

Úspešný 1. ročník nám dal za pravdu, že je tu miesto na usporiadanie špecializovaného kongresu venovanému len problematike endodoncie. Organizátori sa rozhodli tento ročník usporiadať v hoteli Holliday Inn Bratislava, ktorý poskytuje na jednej strane príjemné prostredie kongresovej sály na strane druhej dostatok priestorov pre partnerov a účasníkov kongresu. 

Program bol naozaj pestrý a zaujímavý. Doobednajší blok tvorili prednášky na tému: „Manažment komplexných endodontických prípadov“ renomovanej dvojice kolegov Dr. Gianlucca PlotinaDr. Nikola Grandeho  z Talianska. Pútavá prezentácia bola podaná pravidelným striedaním spíkrov čo nepôsobilo rušivo, naopak vtiahlo poslucháčov do prezentovanej tématiky. 

Komplexnosť prípadov poukázal fakt, že niekedy si s „ klasickou endodonciou“ nevystačíme a uspešný koniec je možný len v súčinnosti s doplnkovou periapikálnou mikrochirurgiou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť pri snahe o obsiahnutie celej problematiky klinických prípadov. Zarezonovala aj téma hydraulických kalcium silikátových cementov a ich prínos v rôznych klinických indikáciach, ozvlásť boli vyzdvihnuté ich pozitívne vlastnosti pri liečbe veľkých periapikálnych nálezov.

Poobednájší blok otvoril zaujímavou prednáškou  Dr. Gergely Benyőcz z Maďarska na tému navigovanej endodoncie pod názvom: Minimálne invazívna endodoncia: módny trend alebo spoľahlivá voľba?. Pre niekoho to mohlo evokovať ďalekú budúcnosť, ale využitia CBCT prístroja v súčinnosti s počítačovým  programom a následnou výrobou presnej trepanačnej šablóny, ktorá je vytlačená na 3D tlačiarni znamená už teraz obrovský posun, ktorý do budúcnosti otvára nové možnosti minimálnej invazívnej endodoncie. 

Zahambiť sa nedali ani slovenskí prednášatelia so Slovenskej endodontickej spoločnosti. 

MUDr. Július Ročkár sa podelil so Svojimi skúsenosťami v prednáške na tému Glidepath: hladká cesta až ku apexu. Poukázal, aká je podstatná táto fáza už na začiatku samotného endodontického ošetrena. Na klinickýck prípadoch z vlastnej praxe odporučil vhodné postupy a prístrojové vybavenie. 

Kongres Svojou prednáškou na tému: Adhezívna postendodontická dostavba ukončil MUDr. Daniel Jurga. Prezentoval adhezívne postupy s použitím Frc materiálov v postendodoncii.  Poukázal ako zabezpečiť trvalú ochrany koreňovej výplne, statické zabezpečenie  zvyškových tvrdých zubných tkanív a ako vytvoriť platformy na adhezívnu rekonštrukciu endodonticky ošetreného zuba. 

Social Share