február 2023

18. februára 2023

Dr. Piotr Puchala

Zalomený inštrument – Brainstorming   Abstrakt:  Zalomenie koreňového inštrumentu počas endodontického ošetrenia je komplikácia, s ktorou sa už stretol každý zubný lekár. Endodontické ošetrenie je veľmi náročné ošetrenie, a hoci k opracovaniu koreňových kanálikov pristupujeme s patričnou opatrnosťou, niekedy sa stane, že inštrument oddelíme. Na prednáške prediskutujeme príčiny zalomenia inštrumentov, prevenciu ich zalomenia. Ukážem vám […]

Read More
14. februára 2023

MUDr. Rudolf Novotný

Sklenené vlákna nie sú len FRC čapy   Dnes už asi nie je potrebné prízvukovať, že prenos síl na endodonticky ošetrený zub je pri dostavbách zo sklenených vláken omnoho priaznivejší, ako pri použití kovových komponentov. Pri post-endo dostavbe je lekár často postavený pred dilemu, ktorým smerom sa pri rekonštrukcii  ošetreného zuba vydať. Prednáška je venovaná […]

Read More
14. februára 2023

prof. Frances Mannocci (MD, DDs, PhD., FHEA)

1. PREDNÁŠKA – Voľba medzi reendodontickým ošetrením a periapikálnou chirurgiou.   Abstrakt: Endodontická literatúra ponúka výber systematických štúdií a klinických testov, ktoré naznačujú, že výsledky reendodontického ošetrenia a periapikálnej chirurgie u molárov sú porovnateľné. Je to pravda? Je výsledok týchto dvoch terapeutických alternatív z hľadiska pooperačnej bolesti, kvality života, apického hojenia a všeobecného zdravia pacientov porovnateľný? Táto prednáška […]

Read More
14. februára 2023

MDDr. Anna Macurová

ENDO DOČASNÝCH ZUBOV – OD PREDSTAVY K REALITE   Endodontické ošetrenie je jedným z technicky najnáročnejších zákrokov v stomatologickej ambulancii. Preto predstava realizácie tohto ošetrenia u dieťaťa v nízkom veku môže viesť k siahnutiu po extrakčných kliešťoch, prípadne, v snahe vyhnúť sa dôsledkom predčasných extrakcií, k trepanácii. Kladiete si otázku prečo endo na dočasných zuboch vôbec robiť? Ako sa dopracovať nielen k potu na […]

Read More
28. novembra 2019

MUDr. Milan Lehotský

Endodontické BÁJE A POVESTI   Endodontické ošetrenie predstavuje dnes rutinný liečebný výkon v stomatologickej praxi. Častokrát je však sprevádzané rôznym typom komplikácií, ktoré ho môžu zmeniť v nočnú moru ako pre stomatológa, tak aj pre pacienta. Niektoré  z  komplikácií sú však opradené rôznymi polopravdami nerešpektujúcimi poznatky EBD a vznikajú tak napr.  termíný ako „zub neznášajúci uzáver“. Iné zdanlivo […]

Read More
28. novembra 2019

Dr. Et Dr. Jiří Krug, Ph D.

Obhajoba chirurgickej endodoncie   Chirurgická endodoncia je technika ošetrenia koreňového kanálika opačným prístupom oproti konvenčnej endodoncii. Cieľ je rovnaký – odstrániť  infekčný obsah kanálika a hermeticky ho uzavrieť. Pre svoju invazivitu, technickú náročnosť a obmedzené zaplnenie koreňového kanálika nie je náhradou za ortográdnu endodonciu. Má svoje indikácie a kontraindikácie a tie majú opodstatnenie pri zvažovaní použitia oboch techník a pri […]

Read More
28. novembra 2019

MDDr. Pavol Podolský

AKO ZAPLNIŤ KOREŇOVÝ KANÁLIK POMOCOU MTA ?   V prednáške Vám v jednoduchosti zhrniem chemické a bioaktívne vlastnosti MTA, ktoré tento materiál predurčujú ako možnú, obturačnú alternatívu k zlatému štandardu, ktorý dnes predstavuje kombinácia gutaperče a živicového sealeru. Povieme si tiež, aké „su conditiones sine quibus non“ pre plnenie kanálika MTA. Následne Vám predostriem porovnanie […]

Read More
28. novembra 2019

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Kalcium silikátové cementy tvoria nezanedbateľnú súčasť vybavenia každého praktického zubného lékara, ktorý sa hlbšie zaujíma o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol uvedený na trh prvý materiál tejto skupiny – ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa, USA), sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. Cieľom prvej časti prednášky je zhrnúť chemické, […]

Read More
28. novembra 2019

Marga Ree DDS, MSc.

Ako si poradiť s kalcifikovanými kanálikmi?   Jednou z hlavných príčin neúspechu ošetrenia koreňových kanálikov je neschopnosť lokalizovať a následne ošetriť všetky kanáliky koreňového systému. Tvorba sekundárneho a terciárneho dentínu môže viesť k zablokovaniu vstupov do koreňových kanálikov a na to, aby sme ich lokalizovali, môže byť potrebná rozsiahla preparácia na dne pulpálnej komory. Aká by mala byť veľkosť a rozsah endodontickej […]

Read More