november 2019

28. novembra 2019

MUDr. Milan Lehotský

Endodontické BÁJE A POVESTI   Endodontické ošetrenie predstavuje dnes rutinný liečebný výkon v stomatologickej praxi. Častokrát je však sprevádzané rôznym typom komplikácií, ktoré ho môžu zmeniť v nočnú moru ako pre stomatológa, tak aj pre pacienta. Niektoré  z  komplikácií sú však opradené rôznymi polopravdami nerešpektujúcimi poznatky EBD a vznikajú tak napr.  termíný ako „zub neznášajúci uzáver“. Iné zdanlivo […]

Read More
28. novembra 2019

Dr. Et Dr. Jiří Krug, Ph D.

Obhajoba chirurgickej endodoncie   Chirurgická endodoncia je technika ošetrenia koreňového kanálika opačným prístupom oproti konvenčnej endodoncii. Cieľ je rovnaký – odstrániť  infekčný obsah kanálika a hermeticky ho uzavrieť. Pre svoju invazivitu, technickú náročnosť a obmedzené zaplnenie koreňového kanálika nie je náhradou za ortográdnu endodonciu. Má svoje indikácie a kontraindikácie a tie majú opodstatnenie pri zvažovaní použitia oboch techník a pri […]

Read More
28. novembra 2019

MDDr. Pavol Podolský

AKO ZAPLNIŤ KOREŇOVÝ KANÁLIK POMOCOU MTA ?   V prednáške Vám v jednoduchosti zhrniem chemické a bioaktívne vlastnosti MTA, ktoré tento materiál predurčujú ako možnú, obturačnú alternatívu k zlatému štandardu, ktorý dnes predstavuje kombinácia gutaperče a živicového sealeru. Povieme si tiež, aké „su conditiones sine quibus non“ pre plnenie kanálika MTA. Následne Vám predostriem porovnanie […]

Read More
28. novembra 2019

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Kalcium silikátové cementy tvoria nezanedbateľnú súčasť vybavenia každého praktického zubného lékara, ktorý sa hlbšie zaujíma o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol uvedený na trh prvý materiál tejto skupiny – ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa, USA), sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. Cieľom prvej časti prednášky je zhrnúť chemické, […]

Read More
28. novembra 2019

Marga Ree DDS, MSc.

Ako si poradiť s kalcifikovanými kanálikmi?   Jednou z hlavných príčin neúspechu ošetrenia koreňových kanálikov je neschopnosť lokalizovať a následne ošetriť všetky kanáliky koreňového systému. Tvorba sekundárneho a terciárneho dentínu môže viesť k zablokovaniu vstupov do koreňových kanálikov a na to, aby sme ich lokalizovali, môže byť potrebná rozsiahla preparácia na dne pulpálnej komory. Aká by mala byť veľkosť a rozsah endodontickej […]

Read More