prof. Frances Mannocci (MD, DDs, PhD., FHEA)

Je špecialista v oblasti endodoncie a konzervačného zubného lekarstva. Získal tituly MD (Pisa, 1986) a DDS (Pisa, 1990) v Taliansku a PhD. v klinickom zubnom lekárstve na King’s College v Londýne v r. 2001. Po tom, čo pracoval v súkromnej praxi v Pise 18 rokov, počas ktorých spolupracoval s Univerzitou v Siene, sa stal prednášateľom endodoncie na King’s College v Londýne v r. 2004, honorárnym konzulom v r. 2006, vedúcim katedry Endodoncie v r. 2008 a profesorom endodoncie na King’s College v Londýne v r. 2011.

Prof. Mannocci je autorom viac ako 130 publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch. Je pomocným editorom International Endodontic Journal a bývalým prezidentom Britskej Endodontickej Spoločnosti. Je vedúcim najväčšieho, postrgraduálneho tréningového centra na svete a podieľal sa na výskumných prácach zahŕňajúcich záchovné ošetrenia endododnticky ošetrených zubov, inštrumentačné techniky, dentálnu anatómiu, histológiu, rádiológiu v oblasti endodoncie a endodontickú mikrobiológiu.

1. PREDNÁŠKA – Voľba medzi reendodontickým ošetrením a periapikálnou chirurgiou.

 

Abstrakt:

Endodontická literatúra ponúka výber systematických štúdií a klinických testov, ktoré naznačujú, že výsledky reendodontického ošetrenia a periapikálnej chirurgie u molárov sú porovnateľné.
Je to pravda? Je výsledok týchto dvoch terapeutických alternatív z hľadiska pooperačnej bolesti, kvality života, apického hojenia a všeobecného zdravia pacientov porovnateľný?

Táto prednáška preskúma literatúru na túto tému, predstaví výsledky niektorých nedávno uverejnených a „v tlači“ publikovaných, klinických štúdií, spolu s niekoľkými klinickými prípadmi, ktoré sa týkajú hlavných diagnostických a technických aspektov, ktoré môžu viesť k správnej voľbe medzi týmito dvoma postupmi.

 

 

2. PREDNÁŠKA – Čo robí endodontické ošetrenie náročným?

 

Abstrakt:

Ošetrenia koreňových kanálikov a zvlášť tých v atypických zuboch sú zvyčajne súčasťou najnáročnejších postupov v oblasti zubného lekárstva.
Faktory, ktoré môžu sťažovať ošetrenie koreňových kanálov, sú mnohopočetné, operatér ich môže kontrolovať len čiastočne a zahŕňajú:

– ťažkosti pri stanovovaní diagnózy
– ťažkosti s izoláciou zubov (napr. kariézne ťažko poškodené zuby)
– ťažkosti pri vytváraní adekvátneho endodontického prístupu (napr. rotované zuby, zuby, ktoré sú vychýlené zo zubného oblúka, pacienti so zvýšeným dávivým reflexom, moláre s distálne situovanou kariéznou léziou, prítomnosť korunky alebo onlay-e, ktorú pacient alebo ošetrujúci zubný lekár chce zachovať
– ťažkosti s inštrumentáciou v koreňových kanálikoch (napr. zakrivenia kanálikov, dĺžka koreňov, úroveň intrakanalikulárnej kalcifikácie)

– ťažkosti s obturáciou u zubov s väčšími apexam, či u zubov s veľmi malými priemermi koreňových kanálikov

Táto prednáška prejde viacerými klinickými prípadmi a poskytne postupy založené na klinických dôkazoch a skúsenostiach, od prípravy prístupu do pulpálnej komory až po najaktuálnejšie techniky inštruentácie a obturácie koreňových kanálikov s cieľom zjednodušiť život zubným lekárom pri terapii problémových koreňových kanálikov.

 

Social Share