Prof. Dr. Fabio Gorni

Prof. Gorni pôsobí ako vedúci oddelenia Endodoncie na Universite Vita Salute San Raffaele v Miláne. Je bývalým prezidentom Talianskej endodontickej spoločnosti, spoluzakladateľom StyleItaliano Endodontics a spoluautorom úspešnej knihy Retreatments.

Prof. Gorni je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a publikácií a najmä úspešným praktikom. So svojimi praktickými skúsenosťami a radami sa s nami podelí aj vo svojich prednáškach na kongrese.

1. PREDNÁŠKA – Ošetrenie kompromisných zubov: Zub alebo implantát? Rozhodovanie, riešenia a dlhodobé sledovanie.

 

Abstrakt: 

Rozhodovací proces je prvým a najdôležitejším krokom v našej liečbe, preto by sme mali poznať všetky alternatívy terapeutických postupov, ktoré eliminujú akýkoľvek druh komplikácií v našom liečebnom pláne. Použitie nových technológií a materiálov zmenilo mieru úspešnosti v prípade hojenia periapikálnych patológií, ale až dlhodobé sledovanie a follow up, môžu potvrdiť alebo zmeniť naše klinické rozhodnutie.

 

2. PREDNÁŠKA – Pre a proti ortográdneho reendodontického ošetrenia, výhody mikrochirurgického prístupu

 

Abstrakt: 

Úloha reendodontického ošetrenia sa v posledných rokoch zvýrazňuje vďaka novým technikám a zariadeniam, ktoré nám umožňujú vyriešiť zložité klinické prípady s pridruženými komplikáciam.

Znamená to, že sa využitie mikrochirurgickej endodoncie znížilo? Myslím si, že v modernej reendodoncii je kľúčom k úspechu poznanie viacerých techník a správny výber liečebného plánu pre individuálny zub.

V posledných rokoch pokrok v strojovej endodoncii, biomateriáloch a CBCT zobrazovaní, spolu so zvýšenou viditeľnosťou vďaka operačnému mikroskopu, značne zvýšil mieru úspešnosti a predvídateľnosť nechirurgického reendodontického ošetrenia a mikrochirurgickej endodoncie. Mikroinštrumenty, ultrazvukové koncovky a nové koreňové výplňové materiály zvýšili percento úspešnosti nad 90 %. Použitie moderného mikrochirurgického endodontického protokolu predstavuje jeden z najdôležitejších postupov v reendodontickom ošetrení.

Social Share