MUDr. Milan Lehotský

do 2007 Lekarská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
od 2007 Stomatológ v súkromnej stomatologickej praxi (Oradent, Bratislava)
2010 Atestácia 1. stupňa SZU Bratislava
2010 Carl Zeiss Academy, stáž mikroskopické stomatologie (Montreux, CH)
2011 Spoluzakladateľ Centra mikroskopickej stomatológie (Bratislava)
2013 Externý asistent LF UK Bratislava
2014 Certifikát z DACH
2015 Spoluzakladateľ SES
2016 Odborný garant DENTAL TOPICS EDUCATION

Člen ESE (European Society of Endodontology)
Člen SKZL (Slovenská komora zubných lekárov)

Vedie odborné vzdelávacie kurzy a prednáša na témy endodoncia, kofferdam, kompozit, adhezívna a mikroskopická stomatológia.

Endodontické BÁJE A POVESTI

 

Endodontické ošetrenie predstavuje dnes rutinný liečebný výkon v stomatologickej praxi. Častokrát je však sprevádzané rôznym typom komplikácií, ktoré ho môžu zmeniť v nočnú moru ako pre stomatológa, tak aj pre pacienta. Niektoré  z  komplikácií sú však opradené rôznymi polopravdami nerešpektujúcimi poznatky EBD a vznikajú tak napr.  termíný ako „zub neznášajúci uzáver“.

Iné zdanlivo neriešiteľné komplikácie resp. klinické situácie môžu natoľko narušiť terapeutický plán, že endodontické ošetrenie ukončíme extrakciou. Korektným zhodnotením klinickej situácie, vlastných vedomostí, zručností a v neposlednom rade správnym endodontickým protokolom je možné sa takýmto klinickým situácim vyvarovať, s vysokou úspešnosťou vykonávať ošetrenie koreňového systému a zamediť tak šíreniu endodontických báji a povestí.

Prednáška je koncipovaná tak, aby na príklade rozličných kazuistík poskytla poslucháčom prehľad o najčastejších typoch každodenných endodontických problémoch, príčinách ich vzniku a taktiež o opatreniach ako im predchádzať prípadne riešiť.

Social Share