MDDr. Anna Macurová

Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 2016 na Univerzite Palackého v Olomouci. V Českej republike okrem vzťahu k československej hudbe našla aj pár dobrých kamarátov, s ktorými dnes pracuje v súkromnej ambulancii Blanc dental v Žiline. V roku 2018 začala doktorandské štúdium na Jesseniovej LF Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom sa venuje problematike temporomandibulárneho kĺbu. V roku 2019 absolvovala certifikačnú skúšku z dentoalveolárnej chirurgie. Zároveň v tom istom roku získala druhé miesto v medzinárodnej súťaži Dental Progress Award. V praxi sa drží hesla, že na detailoch záleží. Venuje sa prednáškovej činnosti a praktickým kurzom najmä v oblasti pedostomatológie a konzervačného zubného lekárstva.

ENDO DOČASNÝCH ZUBOV – OD PREDSTAVY K REALITE

 

Endodontické ošetrenie je jedným z technicky najnáročnejších zákrokov v stomatologickej ambulancii. Preto predstava realizácie tohto ošetrenia u dieťaťa v nízkom veku môže viesť k siahnutiu po extrakčných kliešťoch, prípadne, v snahe vyhnúť sa dôsledkom predčasných extrakcií, k trepanácii.

Kladiete si otázku prečo endo na dočasných zuboch vôbec robiť? Ako sa dopracovať nielen k potu na čele, ale aj k úspešnému výsledku?

Prednáška uvedie základnú diagnostickú rozvahu pri manažmente kazov zasahujúcich do pulpy alebo jej tesnej blízkosti, odpovie na otázky čo a prečo bude pri ošetrení potrebné a v neposlednom rade tipy, ako presvedčiť na ošetrenie nielen sám seba, ale aj detského pacienta.

Social Share