Dr. Piotr Puchala

Doktor Piotr Puchala, ako zanietený endodontista, sa už vyše 15 rokov s obľubou venuje tým najzložitejším endodontickým prípadom. Svoju prax prevádzkuje v Poľskom meste Katowice, v ktorom ošetruje pacientov z celej Európy so zreteľom na dôkladnú diagnózu, individuálny prístup a stanovanie exaktného terapeutického plánu. Od roku 2009 odštartoval praktický mikroskopický kurz “Creative Endodontics”, na ktorom zdieľa s účastníkmi praktické rady podložené klinickými skúsenosťami. Ako jeden z prvých začal používať NiTi nástroje so zlatým povrchom, ktorý úplne zmenil vlastnosti NiTi nástrojov.

Od roku 2010 má certifikát Endodontic Curriculum of the Polish Endodontic Society, je členom výboru PASE (Polish Academy of Esthetic Dentistry), medzinárodný člen American Association od Endodontics a Slow Dentistry Global Network. Od roku 2014 pôsobí v projekte “Smile artists”, v tíme špecialistov, ktorých vedie presvedčenie, že pre pacienta je najlepšie zachovanie jeho vlastného zuba. V roku 2018 získal, za svoju kazuistiku, ocenenie od Style Italiano Endodontics Group “Best Post of the Year” spomedzi tisícok kazuistík. Doktorova ďalšia vášeň v každodennej starostlivosti o pacientov je parodontálna a regeneratívna mikrochirurgia mäkkých tkanív.

Zalomený inštrument – Brainstorming

 

Abstrakt: 

Zalomenie koreňového inštrumentu počas endodontického ošetrenia je komplikácia, s ktorou sa už stretol každý zubný lekár. Endodontické ošetrenie je veľmi náročné ošetrenie, a hoci k opracovaniu koreňových kanálikov pristupujeme s patričnou opatrnosťou, niekedy sa stane, že inštrument oddelíme.

Na prednáške prediskutujeme príčiny zalomenia inštrumentov, prevenciu ich zalomenia. Ukážem vám rozličné populárne metódy vyberania zalomených inštrumentov bez prílišného oslabenia stien koreňových kanálikov, a každú metódu vám odprezentujem na klinických prípadoch.

Ak sa prihlásite na workshop, vyskúšame si spoločne vyberanie zalomeného koreňového inštrumentu na modeloch. K dispozícii máte dostatok modelov zubov a slučiek v BTR Pen, ktoré môžete počas kurzu využiť.

Social Share