Dr. Et Dr. Jiří Krug, Ph D.

Absolvoval Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Hradci Králové odbor stomatologie a všeobecné lekárstvo.

V rokoch 1992 až 2003 pôsobil ako ústny a čeľustný chirurg.

Od roku 2003 pracuje ako chirurg v privátnom Centre zubnej implantológie.

ITI fellow a od roku 2012 hlavný organizátor ITI štúdijného klubu Praha.

Obhajoba chirurgickej endodoncie

 

Chirurgická endodoncia je technika ošetrenia koreňového kanálika opačným prístupom oproti konvenčnej endodoncii. Cieľ je rovnaký – odstrániť  infekčný obsah kanálika a hermeticky ho uzavrieť. Pre svoju invazivitu, technickú náročnosť a obmedzené zaplnenie koreňového kanálika nie je náhradou za ortográdnu endodonciu. Má svoje indikácie a kontraindikácie a tie majú opodstatnenie pri zvažovaní použitia oboch techník a pri rozhodovaní, či zub budeme ošetrovať, alebo ho extrahujeme. Je teda chybou ignorovať prístup a tergo a zbytočne pacienta zaťažovať dlhým a nie vždy úspešným výkonom a často oslabovať  tvrdé zubné tkanivá koreňa pri snahe o reendodonciu za každú cenu. Na druhej strane aj chirurgická endodoncia má  tiež svoje limity a pri vyšetrení pacienta a zhodnotení rentgenového zobrazenia sa snažíme čo najpresnejšie stanoviť diagnózu zuba a vylúčiť zuby neošetriteľne a stratené. Správne zvolená chirurgická endodoncia má na rozdiel od arogantnej iba resekcie koreňového hrotu pomerne vysokú úspešnosť a je potrebné posúdiť jej možné použitie pri akomkoľvek opakovanom ošetrení koreňového kanálika zuba.

Social Share