december 2019

4. decembra 2019

Francesco Mannocci – Voľba medzi reendodontickým ošetrením a periapikálnou chirurgiou

Endodontická literatúra ponúka výber systematických štúdií a klinických testov, ktoré naznačujú, že výsledky reendodontického ošetrenia a periapikálnej chirurgie u molárov sú porovnateľné.
Je to pravda? Je výsledok týchto dvoch terapeutických alternatív z hľadiska pooperačnej bolesti, kvality života, apického hojenia a všeobecného zdravia pacientov porovnateľný?

Táto prednáška preskúma literatúru na túto tému, predstaví výsledky niektorých nedávno uverejnených a „v tlači“ publikovaných, klinických štúdií, spolu s niekoľkými klinickými prípadmi, ktoré sa týkajú hlavných diagnostických a technických aspektov, ktoré môžu viesť k správnej voľbe medzi týmito dvoma postupmi.

Read More
3. decembra 2019

Francescco Mannocci – Čo robí endodontické ošetrenie náročným?

Ošetrenia koreňových kanálikov a zvlášť tých v atypických zuboch sú zvyčajne súčasťou najnáročnejších postupov v oblasti zubného lekárstva.
Faktory, ktoré môžu sťažovať ošetrenie koreňových kanálov, sú mnohopočetné, operatér ich môže kontrolovať len čiastočne a zahŕňajú:

– ťažkosti pri stanovovaní diagnózy
– ťažkosti s izoláciou zubov (napr. kariézne ťažko poškodené zuby)
– ťažkosti pri vytváraní adekvátneho endodontického prístupu (napr. rotované zuby, zuby, ktoré sú vychýlené zo zubného oblúka, pacienti so zvýšeným dávivým reflexom, moláre s distálne situovanou kariéznou léziou, prítomnosť korunky alebo onlay-e, ktorú pacient alebo ošetrujúci zubný lekár chce zachovať
– ťažkosti s inštrumentáciou v koreňových kanálikoch (napr. zakrivenia kanálikov, dĺžka koreňov, úroveň intrakanalikulárnej kalcifikácie)
– ťažkosti s obturáciou u zubov s väčšími apexam, či u zubov s veľmi malými priemermi koreňových kanálikov

Táto prednáška prejde viacerými klinickými prípadmi a poskytne postupy založené na klinických dôkazoch a skúsenostiach, od prípravy prístupu do pulpálnej komory až po najaktuálnejšie techniky inštruentácie a obturácie koreňových kanálikov s cieľom zjednodušiť život zubným lekárom pri terapii problémových koreňových kanálikov.

Read More
3. decembra 2019

Anna Macurová – Endo dočasných zubov – od predstavy k realite

Endodontické ošetrenie je jedným z technicky najnáročnejších zákrokov v stomatologickej ambulancii. Preto predstava realizácie tohto ošetrenia u dieťaťa v nízkom veku môže viesť k siahnutiu po extrakčných kliešťoch, prípadne, v snahe vyhnúť sa dôsledkom predčasných extrakcií, k trepanácii.

Kladiete si otázku prečo endo na dočasných zuboch vôbec robiť? Ako sa dopracovať nielen k potu na čele, ale aj k úspešnému výsledku?

Prednáška uvedie základnú diagnostickú rozvahu pri manažmente kazov zasahujúcich do pulpy alebo jej tesnej blízkosti, odpovie na otázky čo a prečo bude pri ošetrení potrebné a v neposlednom rade tipy, ako presvedčiť na ošetrenie nielen sám seba, ale aj detského pacienta.

Read More
3. decembra 2019

Rudolf Novotný – FRC vlákna a postendodontické ošetrenie

Dnes už asi nie je potrebné prízvukovať, že prenos síl na endodonticky ošetrený zub je pri dostavbách zo sklenených vláken omnoho priaznivejší, ako pri použití kovových komponentov. Pri post-endo dostavbe je lekár často postavený pred dilemu, ktorým smerom sa pri rekonštrukcii ošetreného zuba vydať. Prednáška je venovaná priamym dostavbám s použitím sklenených vláken v rôznych formách, poukáže na ich pozitíva a negatíva z teoretického, ako aj praktického pohľadu.

Read More
3. decembra 2019

Dr. Puchala – Zalomený koreňový nástroj – brainstorming

Zalomenie koreňového inštrumentu počas endodontického ošetrenia je komplikácia, s ktorou sa už stretol každý zubný lekár. Endodontické ošetrenie je veľmi náročné ošetrenie, a hoci k opracovaniu koreňových kanálikov pristupujeme s patričnou opatrnosťou, niekedy sa stane, že inštrument oddelíme.

Na prednáške prediskutujeme príčiny zalomenia inštrumentov, prevenciu ich zalomenia. Ukážem vám rozličné populárne metódy vyberania zalomených inštrumentov bez prílišného oslabenia stien koreňových kanálikov, a každú metódu vám odprezentujem na klinických prípadoch.

Ak sa prihlásite na workshop, vyskúšame si spoločne vyberanie zalomeného koreňového inštrumentu na modeloch. K dispozícii máte dostatok modelov zubov a slučiek v BTR Pen, ktoré môžete počas kurzu využiť.

Read More
  • 1
  • 2