december 2019

4. decembra 2019

Prof. Dr. Fabio Gorni – Ošetrenie kompromisných zubov: Zub alebo implantát? Rozhodovanie, riešenia a dlhodobé sledovanie (EN)

Rozhodovací proces je prvým a najdôležitejším krokom v našej liečbe, preto by sme mali poznať všetky alternatívy terapeutických postupov, ktoré eliminujú akýkoľvek druh komplikácií v našom liečebnom pláne. Použitie nových technológií a materiálov zmenilo mieru úspešnosti v prípade hojenia periapikálnych patológií, ale až dlhodobé sledovanie a follow up, môžu potvrdiť alebo zmeniť naše klinické rozhodnutie.

Read More
3. decembra 2019

Prof. Dr. Fabio Gorni – Pre a proti ortográdneho reendodontického ošetrenia, výhody mikrochirurgického prístupu (EN)

Úloha reendodontického ošetrenia sa v posledných rokoch zvýrazňuje vďaka novým technikám a zariadeniam, ktoré nám umožňujú vyriešiť zložité klinické prípady s pridruženými komplikáciam.

Znamená to, že sa využitie mikrochirurgickej endodoncie znížilo? Myslím si, že v modernej reendodoncii je kľúčom k úspechu poznanie viacerých techník a správny výber liečebného plánu pre individuálny zub.

V posledných rokoch pokrok v strojovej endodoncii, biomateriáloch a CBCT zobrazovaní, spolu so zvýšenou viditeľnosťou vďaka operačnému mikroskopu, značne zvýšil mieru úspešnosti a predvídateľnosť nechirurgického reendodontického ošetrenia a mikrochirurgickej endodoncie. Mikroinštrumenty, ultrazvukové koncovky a nové koreňové výplňové materiály zvýšili percento úspešnosti nad 90 %. Použitie moderného mikrochirurgického endodontického protokolu predstavuje jeden z najdôležitejších postupov v reendodontickom ošetrení.

Read More
3. decembra 2019

MUDr. Hana Zallmannová – Úrazy stálych zubov

Úrazy zubov sú veľmi často komplexné zranenia, ktoré postihujú súčasne viac tkanív. Pre pacienta po úraze musíme väčšinou zorganizovať čas medzi objednanými pacientmi. Je potrebné vykonať rýchle a kompetentné diagnosticko-terapeutické rozhodnutie, naviac v oblasti, ktorá nepatrí k stomatologickej rutine.

Prednáška prehľadne popisuje ako postupovať pri vyšetrení, stanovení diagnózy a ďalej, ktoré kroky sú nevyhnutnou, žiadúcou a prípadne možnou súčasťou prvého ošetrenia. Prezentovaných bude množstvo klinických príkladov z praxe.

Read More
3. decembra 2019

MDDr. Michal Štefanatný PhD., MDDr. Peter Dírer – Autotransplantácia, kedy zachovať vitalitu a kedy robiť RCT?

Autotransplantácia zuba je v zubnom lekárstve považovaná za štandardný terapeutický postup už viac ako polstoročie. Vďaka bohatému výskumu a štúdiám vieme transplantovať zuby predvídateľne a s veľkým percentuálnym úspechom. A to dlhodobo. Preto by sme pri tvorbe liečebného plánu pacienta s chýbajúcim zubom mali najprv myslieť na túto možnosť rekonštrukcie. Ešte pred dentálnymi implantátmi, fixnou alebo snímateľnou protetikou. Či už pacient prišiel o zub z dôvodu kazu (a jeho komplikácií), úrazu alebo nebol vôbec založený. Transplantovať sa dajú zuby s dokončeným vývojom, ale aj s vývojom nedokončeným. Treba sa však držať doporučených postupov a časových rozostupov medzi následnou endodontickou, ortodontickou, konzervatívnou alebo protetickou liečbou.

Read More
3. decembra 2019

MDDr. Michal Polivka – Idem? Nejdem? Vymeniť zlatý štandard obturácie alebo nie?

Obturácia koreňových kanálikov je nevyhnutnou súčasťou endodontického ošetrenia. Existuje množstvo materiálov a techník, ktorými môžeme tento krok uskutočniť.

Od dávnych čias je za hlavný obturačný materiál považovaná gutaperča, s ktorou pri použití vhodného sealera a operátorom zvolenej techniky koreňový systém utesníme. V posledných rokoch sa však do popredia dostáva hydraulická kondenzácia, prípadne iné techniky, ktoré využívajú biokeramické sealery ako hlavný obturačný materiál.

Naskytá sa nám teda celkom pádna otázka – Idem ? Nejdem? Vymením zlatý štandard za niečo nové?

Cieľom mojej prednášky je pomôcť vám získať odpoveď na danú otázku, zoznámiť vás so základnými vlastnosťami materiálov, ktoré majú ambíciu vystriedať gutaperču v úlohe hlavného obturačného materiálu a predstaviť vám obturáciu pomocou KS sealerov krok po kroku.

Read More
  • 1
  • 2