20 Marec

20. Marec, 2021

4. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2021

Hotel Saffron Bratislava

20.3.2021

3.Jún 2023

5. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2023

DoubleTree by Hilton

kongres 3.6.2023

5. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Kongresu je pridelených 7 kreditov v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Číslo akcie 36/2023_SR

V prípade potreby nezabudnite si včas zarezervovať ubytovanie v hoteli DoubleTree by Hilton za zvýhodnenú kongresovú cenu dostupnom linku 'Ubytovanie'

Parkovanie je možné v podzemnej garáži pod hotelom resp. pod hokejovou halou 1,5€/h

Prednášky v cudzom jazyku budú simultánne tlmočené do slovenčiny

3

JÚN 2023DoubleTree by Hilton

kongres 3.6.2023

5. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Kongresu je pridelených 7 kreditov v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Číslo akcie 36/2023_SR

V prípade potreby nezabudnite si včas zarezervovať ubytovanie v hoteli DoubleTree by Hilton za zvýhodnenú kongresovú cenu dostupnom linku 'Ubytovanie'

Parkovanie je možné v podzemnej garáži pod hotelom resp. pod hokejovou halou 1,5€/h

Prednášky v cudzom jazyku budú simultánne tlmočené do slovenčiny

3

JÚN 2023DoubleTree by Hilton

Program

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Jednou z hlavných príčin neúspechu ošetrenia koreňových kanálikov je neschopnosť lokalizovať a následne ošetriť všetky kanáliky koreňového systému. Tvorba sekundárneho a terciárneho dentínu môže viesť k zablokovaniu vstupov do koreňových kanálikov a na to, aby sme ich lokalizovali, môže byť potrebná rozsiahla preparácia na dne pulpálnej komory.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Dlhodobo dobrá prognóza endodontického ošetrenia je výrazne závislá od rekonštrukcii, ktorá na to nadväzuje . V tejto prezentácii Marga Ree poukáže na spektrum možností ako rekonštruovať endodonticky ošetrené zuby postranného aj frontálneho úseku. Diskusia sa bude zaoberať hlavne súčasnými klinickými konceptami založenými na literatúre posledných 10 rokov a poskytne terapeutické odporučenia založené na týchto výskumoch.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Kalcium silikátové cementy tvoria nezanedbateľnú súčasť vybavenia každého praktického zubného lékara, ktorý sa hlbšie zaujíma o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol uvedený na trh prvý materiál tejto skupiny – ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa, USA), sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. Cieľom prvej časti prednášky je zhrnúť chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti kalcium silikátových cementov, které stoja za ich vynikajúcími klinickými vlastnosťami.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

V prednáške Vám v jednoduchosti zhrniem chemické a bioaktívne vlastnosti MTA, ktoré tento materiál predurčujú ako možnú, obturačnú alternatívu k zlatému štandardu, ktorý dnes predstavuje kombinácia gutaperče a živicového sealeru. Povieme si tiež, aké „su conditiones sine quibus non“ pre plnenie kanálika MTA.

Location: DoubleTree by Hilton

Location: DoubleTree by Hilton

Program workshopov  3.6.2023 v rámci 5. Kongresu SES

Hotel Doubletree by Hilton, Bratislava

 

9:00 – 10:30   workshop BTR pen s Dr. Puchalom  (PL)

13:00 – 14:30    workshop č.1 s Dr. Mannoccim (GB)  PTU a AH+ bioceramic sealer

15:00 – 16:30     workshop č.2 s Dr. Mannoccim (GB)  PTU a AH+ bioceramic sealer

Workshopy

Všeobecné informácie ku Workshopom

Pri všetkých 3 workshopoch bude max. kapacita 14 ľudí!

  1. .Podmienkou registrácie na Workshopy je riadna registrácia na kongres cez registračný formulár na stránke SES.
  2. Prednášajúci na workshopoch na rozdiel od kongresu nebudú tlmočení do slovenčiny. Komunikačným jazykom bude angličtina.
  3. Na workshopy sa prosím dostavte s dostatočným časovým predstihom.
  4. Workshopy budú prebiehať v tesnej blízkosti hlavnej prednáškovej sály
  5. Workshopom bude sprevádzať člen SES

Registračné poplatky

do 26.5.2023*
Účasť bez hladín a zvýhodnení 120 € / Workshop

* Registrácia sa uzatvára 26.5.2023 o 12:00 na obed.

Teoreticko-praktický workshop

Inštrumentácia a obturácia novým systémom nástrojov a BC sealeru

prof. Frances Mannocci (MD, DDs, PhD., FHEA)

Workshop č. 1: 3.6.2023, 13:00 – 14:30

Workshop č. 2: 3.6.2023, 15:00 – 16:30

 

Teoretická časť:

Wokshop predstaví dizajn a „step-by-step“ inštrumentáciu koreňových kanálikov nového systému nástrojov ProTaper Ultimate. Súčasťou bude videoprezentácia,  „LIVE“ demonštráciou a analýza niektorých klinických prípadov.
Zároveň sa účastníci zoznámia s novým obturačným materiálom AH Plus BC sealer, s indikáciami a klinickými tipmi na jeho použitie.

 

Praktická časť:

Bude zahŕňať inštrumentáciu koreňových kanálikov a obturáciu extrahovaných zubov s použitím ProTaper Ultimate a AH Plus BC sealer-u.

Na záver sa účastníci ešte oboznámia s:
– vlastnosťami rôznych zliatin nikel-titánu
– morfológiou nástrojov, ktoré sú súčasťou systému ProTaper Ultimate
– inštrumentačným protokolom ProTaper Ultimate a príslušnou technikou irigácie koreňového kanálika
– princípmi obturácie koreňových kanálikov s hydraulickými sealermi na báze kremičitanu vápenatého
– technike obturácie s použitím gutaperčového čapu a AH Plus BC sealer-u (single cone technique)

 

Doporučené vybavenie účastníkov workshopu:

– lupové okuliare
– vysterilizovaný, extrahovaný horný molár s vypreparovaným trepanačným otvorom
– alternatívne bude k dispozícii plastový model zuba

Teoreticko-praktický workshop

Separovaný koreňový nástroj a jeho odstránenie

DDS Piotr Puchala

Workshop: 3.6.2023, 9:00-10:30

 

Teoretická časť:

Na workshope budú prediskutované príčiny zalomenia koreňových inštrumentov a spôsoby ako zalomeniu predísť. Účastníkom bude predstavený systém BTR pen aj spôsob jeho použitia, s demonštráciou na klinických prípadoch Dr. Puchalu.

 

Praktická časť:

Na praktickej časti sa účastníci zoznámia so spôsobom použitia systému BTR pen. Účastníkom bude ukázaný spôsob vybratia zalomeného inštrumentu z koreňového kanálika s minimálnou stratou tkanív steny koreňového kanálika. Dr. Puchala poskytne návod ako vybrať správnu veľkosť slučky, pre konkrétne prípady.

Prakticky si účastníci vyskúšajú vyberanie zalomených koreňových inštrumentov z plastových modelov za pomoci systému BTR pen.

 

Doporučené vybavenie účastníkov workshopu:

– lupové okuliare

Registrácia na kongres

Registračné poplatky a termíny

do 30.4.2023 od 1.5.2023*
Zubný lekár 200 € 250 €
Zubný lekár, člen SES 100 € 100 €
Zubný lekár, člen ČES 150 € 200 €
Študent** 90 € 110 €

* Registrácia sa uzatvára 26.5.2023 o 12:00 na obed.

** Platí pre študenta pregraduálneho VŠ štúdia, pri registrácii sa preukážte platnou ISIC kartou alebo indexom

Partneri podujatia

Partneri podujatia