3. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti

16.3.2019, hotel Saffron Bratislava

 

V sobotu 16. marca v priestoroch Hotela Saffron , priamo v centre nášho hlavného mesta sa konal už tretí kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti. 

Tak ako za ostatné dva roky, aj tento ročník tvoril bohatý program prednášok, s ktorými sa prišli  podelili významní odborníkom medzinárodnej a Slovenskej endodontickej scény.

Hlavným prednášajúcim na tohtoročnom kongrese bol Dr. Sergiu Nicola z Rumunska. V prvom predpoludňajšom prednáškovom bloku na tému Pokročilé techniky pri reendodontickom ošetrení boli prezentované problémomy a riešenia spojené s odstraňovaním individuálnych, sklenných ,šróbovaných čapov a tvrdých cementov z koreňového systému. Konzervatívne techniky na odstraňovanie separovaných koreňových nástrojov, bypass schodíkov a odstránenie ledgí boli okrem obrázkov step by step doplnené aj kvalitnou videodokumentáciou. 

Druhá časť pod názvom Foto-video dokumentácia pomocou mikroskopu bola naozaj lahôkou pre tých, ktorí chcú zhotoviť správne fotky a videá pomocou dentálneho operačného mikroskopu. Aké fotoaparáty a adaptéry na fotoaparáty by sme mali zvoliť? Aké sú správne fotografické nastavenia pre správne snímanie fotiek? Otázky na ktoré poslucháči našli postupne odpoveď. Záver bol venovaný digitálnej úprave obsahu za účelom zlepšenia kvality fotiek a videí.

Po obedňajšej prednáške vystúpil na Slovensku už dobre známy kolega z Českej republiky Dr. Daniel Ottna. Taktiež hovoril o  reendodoncii na tému Odstraňovanie  zalomených koreňových nástrojov a koreňových nadstavieb – prehlaď techník. Poukázal na rozdiely chovania jednotlivých zliatin pri opracovaní koreňových kanálikov a obecné príčiny separácie koreňových nástrojov vo vnútri koreňového systému. Na praktických prípadoch ukázal vhodné techniky  vedúce ku úspešnému odstráneniu separovaných koreňových nástrojov, koreňových nadstavieb, prefabrikovaných a FRC čapov. 

Dr. Cyprichovú netreba nikomu predstavovať ako jednu z popredných odborníkov v pedostomatologickej oblasti na Slovensku. Téma Deti a betón“ – klinická prax s MTA, bola venovaná klinickým indikáciám použitia MTA, materiálu ktorý v pedostomatológii spôsobil relatívne veľký prelom. Na jednotlivých prípadoch krok za krokom boli postupne ukázané jednotlivé indikácie od pulpotómie na mliečných zuboch, cez ošetrenie trvalých molárov až po úrazy vo frontálnej oblasti.  

Tradične záver patril prednášajúcim so Slovenskej endodontickej spoločnosti.

Dr. Okuliar, ktorý bude prednášať aj na Slovenských dentálnych dňoch na jeseň v Čilistove hovoril o resorbtívnych procesoch na zuboch. V prednáške sa venoval stručne prehľadu resorbtívnych procesov, etiológii a mechanizmu vzniku, prevencii, ale hlavne diagnostike, terapii a klinickým postupom s ohľadom na daný tip resorbcie.

Posledným prednášajúcim bol Dr. Podolský s témou  TFRK (Terauchi File Retrieval Kit)Keď separovaný koreňový nástroj nemá šancu. Jednalo sa o jeho prvé vystúpenie pred takým početným publikom a treba uznať že sa zhostil úlohy veľmi dobre. Predstavil metódu Dr. Terauchiho, ktorej súčasťou je špecializované inštrumentárium a „guidelines“ pre riešenia rôznych klinických situácií.

Záverom treba s potešením dodať že tento ročník bol z hľadiska účasti doposiaľ najúspešnejší. 

Social Share