1. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti

18.3.2017, hotel Bratislava

 

Už v začiatkoch existencie spoločnosti bola vízia organizovať každoročne kongres podľa vzoru mnoho iných krajín. Táto vízia sa stala skutočnosťou po necelých 2 rokoch od založenia SES. 

Historicky prvým prednášajúcim sa stal Dr. Freddy Belliard zo Španielska. Na Slovensku je známy ako zakladateľ facebookovej skupiny Roots a spoluorganizátor známeho celosvetového kongresu Roots summit.  V prednáške Endodontické výzvy v zubnej praxi, objektívne ciele, vízie a očakávania sa venoval kľúčovým postupom, ktoré sú dôležité z hľadiska správneho rozhodovania a následného zvládnutia ošetrenia tak, aby z prístrojov a nástrojov ktoré máme k dispozícii sme vyťažili maximum. Na sérii klinických prípadov sa detailne venoval rozhodovacím procesom s následným ošetrením. 

Doobeda nás čakali ešte dve prednášky od kolegov z Nemecka. Prvým bol Dr. Thomas Clauder s prednáškou  Endodoncia vs. Implantáty. Prednáška vychádzala zo známej kontroverzie či endodonticky kompromitované zuby ponechať a liečiť, alebo ich nahradiť implantátmi. Bol poskytnutý rýchly prehľad o posledných pozorovaniach, možnostiach ošetreniach a limitoch endodontickej liečby. Je na rozhodnutí samotného lekára kedy využije endodontickú liečbu a keď už nie.

Dr. Klaus Lauterbach sa v úvode prednášky Paradigmy v endodontickej liečbe. Nové spôsoby v trojrozmernej príprave koreňových kanálikov venoval progresu, ktorým prešli jednotlivé nástroje a prístroje a techniky počas posledných 20 rokov. Na základne ich porovnaní vidieť ako je tento vývoj úzko spätý so samotnou anatómiou koreňového kanálika. Aká je však anatómia v posledných 3 mm? Akú konicitu a veľkosť nástroja zvoliť pred ošetrením? Na sérii inštruktážnych videí a príkladov z  vlastnej praxe sa snažil  na tieto otázky zodpovedať.

Poobedňajší blok prednášok už bol v réžii prednášajúcich zo Slovenskej endodontickej spoločnosti. Prvý vystúpil Dr. Milan Lehotský s prednáškou Endodontické C. Už názov nasvedčoval, že nástrahou o ktorej bude reč je anatomická variácia ktorá sa objavuje prevažne u druhých dolných molárov tzv. C-shape konfigurácia koreňového systému. Okrem teoretického rozdelenia jednotlivých konfigurácií, poukázal na možnosti ich detekcie, odprezentoval viaceré kazuistiky, kde dôkladne popísal liečebný protokol ako základ stabilnej prognózy.

Dr. Roman Blahuta poukázal v prednáške Keď zuby „neznášajú uzáver“ na problém, ktorý môže nastať pri endodontickej liečbe zubov s veľkými periapikálnymi nálezmi. Problém neustálej secernácie či už tekutiny alebo hnisu je pre veľa ošetrujúcich nočnou morou. Pri týchto ošetreniach je veľakrát nevyhnutná spolupráca aj s dentoalveolárnym chirurgom. Bolo poukázané aj na alternatívne metódy chirurgického ošetrenia endodonticky kompromitovaných zubov akými sú periapikálna kyretáž bez RKH , marsupializácia a dekompresia. 

Posledná prednáška úvodného kongresu SES patrila Dr. Martinovi Okuliarovi s prednáškou Preendodontická dostavba. Pozornosť venoval velmi často sa vyskytujúcim subgingiválym  defektom II triedy, kde bez predošlej dostavby nie je možne so samotným endodontickým ošetrením veľakrát ani začať. Poukázal aká je dôležitá táto časť ošetrenia z hľadiska nevyhnutnosti a časovej úspory.

Prvý kongres SES nás počtom účastníkom, partnerov a samotnou atmosférou pozitívne utvrdil o tom, že je tu reálny záujem medzi odbornou verejnosťou mať takýto druh podujatia na Slovensku, čo nesmierne teší celý organizačný výbor 1. kongresu Slovenskej endodontickej spoločnosti. Uvedomujeme si, že do budúcnosti je stále čo zlepšovať.

Social Share